صحنه سازی در داستان “فصل دوم کتاب راه داستان اثر کاترین آن جونز”

مقدمه چینی یا نتیجه گیری : یکی از بهترین راه ها برای خلق یک واکنش عاطفی نیرومند در خواننده یا بیننده، استفاده از شگرد مقدمه چینی و...

ادامه مطلب

هفت گام تا ساختار داستان”فصل دوم کتاب راه داستان اثر کاترین آن جونز”

مهم ترین عناصر در هر فیلم خوبی سه چیز است: فیلمنامه،فیلمنامه،فیلمنامه «آلفرد هیچکاک» ژان پل سارتر در جایی گفته که آزاد بودن نبوغ...

ادامه مطلب