صحنه سازی در داستان “فصل دوم کتاب راه داستان اثر کاترین آن جونز”

مقدمه چینی یا نتیجه گیری : یکی از بهترین راه ها برای خلق یک واکنش عاطفی نیرومند در خواننده یا بیننده، استفاده از شگرد مقدمه چینی و...

ادامه مطلب

فن و فنون نویسندگی ، ادامه ی فصل اول”راه داستان اثر کاترین آن جونز”

در آغاز داستان بود... بازیگر و نویسنده سرشناس ، ولیلیام اچ.میسی(فارگو،بیسکوییت دریایی) در روزنامه ی لس آنجلس تایمز می گوید: آنه...

ادامه مطلب