هنر نقاشی و گرافیک

رئالیسم یا هنرواقع گرایی چیست ؟

واقع‌گرایی یا رئالیسم به چه معناست ؟

 

در هنرهای تصویری و ادبیات نمایش آن ها به صورتی است که روزانه با آنها برخورد داریم بدون اینکه هیچگونه آرایش و اغراقی به آن افزوده شود. این لغت ایضا برای تفسیر آثار هنری که برای هویدا کردن درستی ، مسائلی مثل زشتی و انحطاط را به ثبت و تایید رسانده اند نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در واقع می توان گفت که رئالیسم اشاره بر نهضت فرهنگی میانه قرن ۱۹ دارد که منشاء آن از فرانسه گرفته شد و یک نوع  هنر نام آور تا اواخر قرن ۱۹ بوده است. با آشناشدن با عکاسی، این منشاء جدید بصری شور خلق کردن رویدادها و چیزهایی که مثل واقعیت بودند را در وجود مردم زنده کرد و روح پرداختن به آنها را در وجود مردم نهادینه کرد و این نهضت هنری بسط پیداکرد. رئالیسم بسیارزیاد با رومانتیسیسم ضد بود و مخالف آن بود.

واقع باوری در رئالیسم :

 

واقع باوری تعریفی را که در برگرفته است از  نظاره کردن با جزئیات نسبت به رخدادهای زندگی، بررسی و بازشناسی صحیح علل و دست اندرکاران به وجود آمدن رخدادهای برحسب واقعیت و بازگوکردن و باز کردن و پرداختن به آن و مجسم کردن آنها در پیش چشم می باشد. واقع باوری برعکس رمانتیسم تعهدی برونی یعنی اُبژکتیو می باشد و نویسنده رئالیستزمان خلق کردن اثر در واقع بیشتر تماشاگر به حساب می آید و افکار و احساس‌ها و هیجانات خود را در جریان داستان هویدا نمی کند،ایضا باید این مسئله را مطرح کرد که در رمان رئالیستی نویسنده برای فرار از پستی و به ابتذال کشیده شدن و مطرح کردن و گسترش بی جای محیط و اجتماع را آنگونه که لیاقتش را دارد و محترم می داند ، باز می کند .این گونه می شود نطق کرد که در رمان رئالیستی توصیف برای توصیف یا تشریح برای تشریح مطرح نیست

نویسندگان رئال و آثار آنها:

 

بالزاک با به رشته ی تحریردرآوردن دوره آثار خود به نام کمدی انسانی پیشوای مسلم نویسندگان ، جزو قشر نویسندگان رئالیست به حساب آمد.

گوستاو فلوبر، چارلز دیکنز، هزی جیمس، لئون تالستوی، داستایِوفسکی، ماکسیم گورکی، از دیگر نویسندگان برتر و اول مکتب خانه ی رئالیسم به حساب می آیند.

بابا گوریو، اوژنی گرانده، آرزوهای بزرگ، رستاخیز، جنگ و صلح همچنین از آثار به شهرت رسیده ی این مکتب خانه محسوب می شوند.

خصوصیت های سبک رئالیسم :

 

در این روش، زیبایی‌شناسی طبق شیوه های علمی و دیدن واقعیت شکل می‌گیرد.

  • دقت برطبیعت بااهمیت ترین اصل در نقاشی سبک رئالیسم می باشد.
  • تأثیرات علوم طبیعی در روش‌های هنری مشاهده می گردد.
  • واقع‌گرایی با پذیرفتن طبیعت همراه می باشد.
  • تفاوت آن با رئالیسم در نشان دادن احساسات ملیح نسبت به طبیعت است.

طبیعت‌گرایی:

 

طبیعت‌گرایی یا ناتورالیسم:

در اصطلاح واژه ای می باشد که در تاریخ هنر و نقد هنری برای توصیف سازگار از هنر که در آن طبیعت به صورتی که در نظرافراد جلوه می کند،  نمای آن مجددا در ذهن افراد مجسم می‌شود. در این تعریفی که عنوان شد و به آن پرداختیم باید ذکر کردکه این تعریف بیشتر از جنبهٔ ظاهری معتبر می باشد- طبیعت‌گرایی مفهومی است که با چکیده‌نگاری در تضاد و جدال است. اگر هنر کلاسیک یونان را جلوهٔ کامل طبیعت‌گرایی می پندارند و هنر رنسانس ایتالیایی را  حیات مجدد  طبیعت می‌دانند، طبق این گونه منطقی است که در هنرهایی که نامشان مطرح شد، اثر هنری همچو آیینه‌ای، زیبایی طبیعی را بازتاب می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *