آنچه که باید درباره تئاتر در روسیه و اسکاندیناوی بدانید

تعریف تئاتر در روسیه: نگارش تاریخ تئاتر روسیه بدون توجه به صحنه ای که درام مورد نظر از برای آن نوشته می شود اوصولا دشوار است. اما ت...

ادامه مطلب

آنچه که باید درباره تئاتر در عصر طلایی اسپانیا و فرانسه بدانید

تعریف تئاتر در عصر طلایی اسپانیا: تئاتر در اسپانیا همچون انگلستان در سده های شانزدهم و هفدهم شکوفا شد. در حقیقت تئاتر اسپانیا بین س...

ادامه مطلب

آنچه که باید درباره تئاتر در ایتالیا و انگلستان بدانید

تعریف تئاتر در ایتالیا: نهضت رنسانس زودتر از هرجای دیگر در ایتالیا ریشه دواند و اثرات عمیقی هم به روی هنرهای نمایشی در سایر کشورهای ار...

ادامه مطلب

آنچه که باید درباره تئاتر در عصر مسیحیت و عصر رنسانس بدانید

تعریف تئاتر در عصر مسیحیت: با مصلوب شدن حضرت مسیح(ع) به دستور احکام روم و به رغم کشتار مسیحیان، قدرت مسیحیت پس از دو قرن به تدریج افزا...

ادامه مطلب