آنچه که باید درباره انیمیشن (متحرک سازی) و سینما بدانید

معرفی انیمیشن (متحرک سازی) «حرکت» اساس ماهیت متحرک سازی است. اگر کهن ترین جلوه های هنر گرافیکی را بررسی کنیم خواهیم دید که انسان هموار...

ادامه مطلب

آنچه که باید درباره سینمای مستند بدانید

معرفی سینمای مستند ویژگی بنیادین سینمای مستند این است که این نوع سینما با «واقعیت» سر و کار دارد نه با تخیل (یا داستان)، و به مکانها و...

ادامه مطلب

آنچه که باید درباره سینمای آمریکا پس از دهه 20 بدانید.

سینمای آمریکا پس از دهه 20 در نوشتارهای پیشین در بررسی سینمای آمریکا از «پورتر» و سپس پدر فن یعنی «گریفیث» گفتیم و بعد از آن «مک سنت» ...

ادامه مطلب

آنچه که باید درباره سینمای هنری (مدرن) اروپا بدانید

سینمای هنری (مدرن) اروپا - دهه ی 1960 ایده ی نوعی «فیلم هنری» که فضای اقتصادی و فرهنگی آن متفاوت از تولیدات عادی تجاری باشد عمری به قد...

ادامه مطلب

آنچه که باید درباره سینمای موج نو فرانسه در دهه 50 بدانید

سینمای «موج نو» ی فرانسه در دهه 50 - تئوری مولف مجله با نفوذ فرانسوی «کایه دو سینما» به وسیله ی «آندره بازن» پایه گذاری شد. (این مجله ...

ادامه مطلب

آنچه که باید درباره سینمای نئورئالیسم ایتالیا بدانید

معرفی سینمای تئورئالیسم ایتالیا فعالیت سینمای ایتالیا در نخستین دهه پس از به قدرت رسیدن «موسولینی» (1922) محدود به ساختن آثاری عامه پس...

ادامه مطلب

آنچه که باید درباره سینمای شاعرانه فرانسه بدانید

معرفی سینمای شاعرانه فرانسه سال های میان 1935 تا 1939 برای سینمای فرانسه سال پرباری بود؛ چرا که کارگردانان موفق به ابداع سبک و روش ویژ...

ادامه مطلب

آنچه که باید درباره ی سینمای سبک دادائیسم و سورئالیسم بدانید

توضیحات سبک دادائیسم گروهی نویسنده و هنرمند بودند که از جنگ جهانی به ستوه آمده و به عملکردی که هنر و ادبیات پیدا کرده بود بدگمان شده ب...

ادامه مطلب